Etiquetas de señalización de mercancías peligrosas Clase 5.2, Peróxidos orgánicos

Etiquetas en vinilo adhesivo 10x10cm código IMDG, mercancías Clase 5.2, “ORGANIC PEROXIDE”, válidas para transporte ADR y multimodal.